• مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • هتل ایرسا

  هتل ایرساهتل ایرساهتل ایرساهتل ایرساهتل ایرساهتل ایرسا
 • هتل سان سیتی

  هتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتیهتل سان سیتی
 • هتل آسمان

  اتاق دبلاتاق چهارتختهفضای داخلی اتاقهااتاق دو تختهاتاق دو تخته
 • هتل قباد

  هتل قبادهتل قبادهتل قبادهتل قبادهتل قباد
 • هتل گلپونه

 •  
  برای رزرو با ما تماس بگیريد

                             07635240025****07635240026

                                          فكس:07635243367

                               آدرس:جزيره قشم پاساژ ستاره

                         ايميل:doostanehgasht@yahoo.com