• **** غار خوربس ****

   *غار خوربس،خربس،كت كافرون*

            *(khorbas cave)*

  -از آثار شاخص معماري صخره اي در سواحل جنوبي خليج فارس در حدود 10 كيلومتري جنوب غربي شهرستان قشم و در مجاور روستاي رمچاه واقع شده است.شكل اوليه غار دراثر عوامل طبيعي شكل گرفته ولي در دوره هاي تاريخي فضاهاي محوطه داخلي گسترش يافته است.

  -غار خوربس شامل دو طبقه است كه طبقه اول بخش طبيعي غار بوده و متشكل از يك دالان ورودي باسه حفره و بخش دستكند نيز در طبقه دوم كه شامل يك اتاق مركزي،اتاق هاي همجوار،درهاي ورودي،پنجره ها،طاقچه ها با طاق گهواره اي شكل،جاي كلون و چفت و بست پنجره ها و در هاي ورودي اتاق هاست.

  -اين اثر باتوجه به فرم معماري صخره اي آن و همچنين وجود چندين محوطه شناسايي شده در نزديكي آن به احتمال زياد مربوط به دوره اشكان-ساساني مي باشد.

  -البته كشف چندين گور دخمه صخره اي مربوط به اين دوران در بخش هاي ديگر جزيره مي توان احتمال داد كه اين غار در دوره ي اشكاني يا ساساني ايجاد شده است.غار خوربس باتوجه به فرم و موقعيت جغرافيايي مي تواند كاربري مذهبي داشته و نيز به لحاظ فرم معماري صخره اي قابل مقايسه با غار كرفتو در استان كردستان است.

  -البته به دليل وجود حفره هاي متعدد دراين غار بعضي بر اين باورند كه به قلعه پرتغالي ها متصل استاين فرضيه با توجه به مسافت زياد و اختلاف زماني (قلعه مربوط به دوره ي صفوي و غار خوربس مربوط به دوره اشكاني وساساني و با بيش از هزار سال اختلاف زماني) كاملا اشتباه مي باشد. البته چند دالان به همراه كنده كاريها مربوط به چند سال اخير در كنار حفره اصلي غار ايجاد شده كه فاقد ارزش تاريخي است. بطور كلي غار خوربس داراي چشم انداز بسيار زيبا و فضايي خيال انگيز كه به ويژه در روز هاي نوروز مورد بازديد بالايي قرار مي گيرد.

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367