• مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • پرندگان قشم

  زنبورخورکوچک (طول بدن:25سانتی متر)کرکس(طول بدن:58تا66سانتیمتر)شاهین طول بدن :45تا50 سانتیمترعقاب ماهیگیر طول بدن:51تا58پرندهبلبل خرماطول بدن:18:سانتیمترپرندهکپکاگرت کوچک:طول بدن:56تا60 سانتیمترحواصیل هندی:طول بدن:46سانتیمترحواصیل شب:طول بدن:57تا61سانتیمترفلامینگو طول بدن:127تا140سانتیمترفلامینگو طول بدن:127تا140سانتیمترپلیکان پاخاکستری طول بدن:170تا180 سانتیمتراگرت ساحلی طول بدن:56تا62اگرت سفید طول بدن:94سانتیمترپلیکان کاکایی
 • پرندگان قشم

        نام انگلیسی: Dalmation pelican

  نام فارسی : پلیکان پا خاکستری

  طول بدن : 170 تا 180 سانتیمتر

  رنگ چشم : زرد متمایل به ارغوانی

  مشخصه : کیسه زیر گلو زرد رنگ ،نر و ماده به هم شبیه می باشد، مهاجر زمستانی بوده ولی در

  پاییز و بهار نیز بسیار کم دیده می شود.

  تغذیه :  ماهیخوار.

  زیستگاه : آبزی و برای استراحت روی جزایر شنی می آید.

                                           ********************

  نام انگلیسی: Great Cormorant

  نام فارسی : باکلان

  طول بدن :90 سانتیمتر

  نام مستعار : پرنده غواص

  مشخصه : رنگ بدن یکدست سیاه،سطخ پشتی برنزی-قهوه ای ،لکه سفید پشت چشم ها،کیسه

  گلویی کوچک،نر وماده شبیه به هم می باشد.

  تغذیه : ماهیخوار

  زیستگاه : آبزی و در آبهای سراسر قشم دیده می شود.

  جوجه آوری : در جزیره ندارد.

  جمعیت : زیاد

  وضعیت : مهاجر زمستانی ،در بهار و پاییز نیز دیده می شود.

                                     *********************  

  نام انگلیسی: Gray Heron

  نام فارسی : حواصیل خاکستری

  طول بدن :90 تا 94 سانتیمتر

  مشخصه : سر و گردن سفید با نوار تیره مختلط درطرفین گردن و دو پر سیاه بلند در پس سر،در فصل

  جوجه آوری چشم،پاها و منقار نارنجی می شد، نر وماده شبیه به هم می باشد.

  تغذیه : آبزی خور

  زیستگاه : کنار آبزی و در سواحل شنی و گلی مناطق جزر و مدی وخورهای قشم زندگی می کند.

                                        **********************

  نام انگلیسی: Little Egret 

  نام فارسی : اگرت کوچک

  طول بدن : 56 تا 60 سانتیمتر

  مشخصه : رنگ بدن کاملا سفید، منقار بلند و سیاه ،پاها تیره ،پنجه در فصل جوجه آوری نارنجی،دو پر

  باریک بر کاکل دارد،پرهای کاکل در زمان جوجه آوری وجود ندارد و نر وماده شبیه به هم می باشد. 

  تغذیه : آبزی خور

  زیستگاه : در نواحی جزر و مدی، بر روی درختان حرا و سواحل قشم مشاهده می شود.

   تعداد: زیاد

  تولید مثل : بر روی درختان حرا لانه می سازد، 3 تا 4 تخم می گذارد،تک همسر می باشد.

                                  **********************

  نام انگلیسی: Reef Heron

  نام فارسی : اگرت ساحلی

  طول بدن : 56 تا 62 سانتیمتر

  مشخصه : دو شکل دارد. منقار بلند،پاها و پنجه ها متمایل به سبز، در شکل تیره ،تمام بدن خاکستری

  متمایل به سیاه است و لکه ی سفیدی در گلو مشاهده می شود. منقار زرد متمایل به تیره و در شکل

  سفید ، رنگ بدن یکدست سفید و منقار زرد است.

  تغذیه : آبزی خور

  زیستگاه : کنار آبزی بوده و در نواحی جر و مدی جزیره قشم مشاهده می شود.

                                       ********************

  نام انگلیسی: Geeat Egret

  نام فارسی : اگرت سفید

  طول بدن : 94 سانتیمتر از بزرگترین این گونه می باشد.

  مشخصه : گردن و منقار و پاها بلند می باشد. رنگ پاها سیاه و در بالای زانو کمی زرد رنگ می باشد.

  تغذیه : آبزی خور و از ماهیان و دوزیستان تغذیه می کند.

  زیستگاه : کنار آبزی بوده و در نواحی جزر و مدی جزیره قشم مشاهده می شود. خصوصا در منطقه

  حرا زیاد به چشم می خورد.

                              *********************

  نام انگلیسی: Black Crowned Night Heron

  نام فارسی :  حواصیل شب

  طول بدن : 57 تا 61 سانتیمتر

  مشخصه : از کاکل ها تا سطح پشتی سیاه آمیخته به سبز و بالها خاکستری می باشد. 2 تا 3

  پرزینتی از بر پشت گردن آویخته است (کاکل ها)، در نا بالغ ها رنگ بدن قهو ه ای تیره با خال های

  نخودی و سیاه در سطح پشتی می باشد.

  تغذیه : آبزی خور

  زیستگاه : کنار آبزی بوده و در نواحی جزر و مدی جزیره قشم مشاهده می شود. خصوصا در منطقه

  حرا زیاد به چشم می خورد.

                                 ***********************

  نام انگلیسی: Indian Pond Heron

  نام فارسی : حواصیل هندی

  طول بدن : 46 سانتیمتر

  مشخصه : سطح پشتی به رنگ بلوطی تیره بوده، سطح شکمی متمایل به سفید و درفصل زادآوری

  2یا 3 پر بروی سر در می آورند. نر و ماده شبیه به هم می باشد.

  تغذیه : آبزی خور و اغلب از گلخورک تغذیه می کنند.

  زیستگاه : کنار آبزی بوده و در نواحی جزر و مدی جزیره قشم مشاهده می شود.

   تولید مثل : برروی درختان حرا لانه می سازد و 3 تخم می گذارد،تک همسر بوده.  

                                           ***********************

   

  نام انگلیسی:white spoon Bill

   

  نام فارسی :کفچه نوک (نوک قاشقی)

   

  طول بدن : 86 سانتی متر

   

  مشخصه :منقار بلند ودر انتهای منقارپهن وبیل مانند شده،گردن و پاها بلند ،خطوط مشکی برروی

  منقار،پاهاومنقارسیاه باانتهای زردرنگ،درزمان زاد آوری کاکل زردرنگ ویک نوارزردبرروی سینه.

   

  تغذیه : پلانکتون ها وحشرات ریز تغذیه از طریق فیلتر کردن

   

  زیستگاه :کنار آبزی بوده ودر نواحی جزرومدی جزیره قشم


                                    ************************

   

  نام انگلیسی:Flamingo

   

  نام فارسی :فلامینگو ،مرغ آتش

   

  طول بدن :127 تا 140  سانتیمتر

   

  مشخصه :رنگ بدن سفید با پوش پرهای بال سرخ وشاه پرها سیاه ،منقار بلندوخمیده ورنگ صورتی

  ودرانتهامشکی،پاها بلند وسرخ می باشد. نروماده شبیه به هم رنگ سرخ در بالغ ها ورنگ خاکستری

  درنابالغ بوده

   

  تغذیه : پلانکتون هاوحشرات ریزتغذیه ازطریق فیلتر کردن

   

  زیستگاه :آبزی بوده وبرای استراحت به جزایر شنی می رود.

   

  تولید مثل :در دریاچه ارومیه سالیانه حدود 50000 جوجه می آورد.

                                 *************************

   

  نام انگلیسی:(Osprey(Pandion Haliaetos

   

  نام فارسی :عقاب ماهیگیر

   

  طول بدن :  51 تا 58 سانتیمتر

   

  مشخصه : جثه بزرگ ، بالها در پرواز گسترده می شود ،سر وسطح شکمی سفید است،سطح

  پشتی قهوه ائی بوده ،پرواز آرام وهمراه با بال زدن و در جا بال زنی دارد.نروماده شبیه هم می باشد.

   

  تغذیه : ماهیخوار بوده و ماهی را با چنگال خود صید می کند.

   

  زیستگاه :خشکیزی بوده ودر جاهائی که ماهی وجود دارد زندگی می کند.

   

  تولید مثل :تک همسر بوده ودر جزیره فاروزاد آوری می کند.

                              **************************

   

  نام انگلیسی :Egyptian Vulture

   

  نام فارسی :کرکس

   

  طول بدن :58 تا 66 سانتیمتر

   

  مشخصه :بدن سیاه و سفید بوده ،بال ها سفید ودر انتها به مشکی می رود .دم سفید و لوزی شکل

  بوده وروی سر پوست زرد و گلو سبز متمایل به زرد می باشد.

   

   

  تغذیه : لاشخور

   

  زیستگاه :خشکی زی بوده ودر محل های زباله زندگی می کند.

   

  تولید مثل : تک همسر ،برروی صخره و جاهای بلند لانه می سازد و 2 تخم می گذارد.

                              **************************

   

  نام انگلیسی:  Great Stone Plover

   

  نام فارسی :چاخ لق هندی

   

  طول بدن : 50 تا 52 سانتیمتر

   

  مشخصه :سطح پشتی خاکستری متمایل به شنی ،سطح شکمی سفیدمتمایل به نخودی ،منقار

  ضخیم با انحناء به طرف بالا و زرد وسیاه ،چشم ها زرد و اطراف آن سفید ،نر وماده شبیه به هم  

     می باشد.

   

  تغذیه : در زمین های گلی وشنی از کرم ها تغذیه می کند.

   

   زیستگاه :  خشکی زی ولی در کنار سواحل زندگی می کند.

   

  تولید مثل : 

                                   ************************

   

  نام انگلیسی:Black Headed Gull

   

  نام فارسی :کاکائی سر سیاه

   

  طول بدن :  35 تا 40 سانتیمتر

   

  مشخصه :سطح شکمی سفید ،سطح پشتی خاکستری بوده ،منقار و پاها قرمز ،در تابستان سر

  کاملا سیاه ودر پاییز و زمستان  سر سفید و یک لکه کوچک سیاه بر پشت چشم دیده می شود.

   

  تغذیه : همه چیز خوار

   

  زیستگاه :آبزی بوده و برای استراحت به جزایر شنی می آید

   

  تولید مثل :

                                   ************************

   

  نام انگلیسی:Lesser Black Black Gull

   

  نام فارسی :کاکائی پشت سیاه

   

  طول بدن : 53 تا 56 سانتیمتر

   

  مشخصه :در زمان جوجه آوری سر و گردن و سطح شکمی و دم سفید ،پشت وسطح پشتی بال ها سیاه است. منقار زردبالکه صورتی متمایل به قرمز روی نوک پائینی ،پا زرد .در زمان غیر از جوجه آوری سرسفید با خطوط کم رنگ قهوه ائی می باشدونر و ماده شبیه به هم بوده.

   

  تغذیه : ماهی خوار است

   

  زیستگاه :آبزی بوده وبرای استراحت به جزایر شنی می آید

   

   تولید مثل :