• سنتي وبومي قشم

                                                        

                            قشم جزيره عجايب هفتگانه خليج فارس

   

   

                   برنامه سنتي قشم

   -اجراي برنامه سنتي قشم اشنايي بافرهنك قشم

   -پذیرایی به بصورت سنتی(چای،شیرینی وقهوه محلی)

   -پخت نان محلی (نان تمشی)

   -اجرای مراسم شتر سواری

   -اجرای موسیقی محلی

   

 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • سنتی

  سنتیسنتیسنتیسنتیمهمان خارجی