• غار نمکی

  غار نمکی

  درغربی ترین بخش جزیره توده نمک سینه زمین را طی میلیون ها سال شکافته و منطقه نمکدان را ایجاد نموده است. نمکدان همچون گنبدی استوارمشرف به خلیج فارس سرافراشته و زیبایی های بی همتای خود را به زیبا دوستان به ارمغان آورده است. چشمه های سپید،دریاچه شور، دره های خیال انگیز،ساحل آرام وازهمه مهمتر غارهای نمکی بی مانند بخشی از جاذبه های این زیبای سرخ به شمار می رود.طولانی ترین غار نمکی جهان به طول 6800 متربا تالارهای رویایی،قندیل های چند متری،شکوفه های میلیمتری ودیوارهای رنگارنگ که چشم هربیننده ای را محسورو مبهوت خود کرده وچیره دستی نقاش بی همتای آن را به نمایش میگذارد،در این گنبد قرار دارد.

   

  Salt Caves

  At the western part of the Island, a salt mass splits the land during millions years and created salt place(Namakdan).the salt places, like a dome adjacent to Persian gulf creating a matchless beauty to those seeking the beauty across the world.sepideh streams, Salt Lake,dreamy valleys,calm seashores, and the most important the matchless salty caves are the attractive elements of this reddish beautiful place. The longest salt cave with 6800m length including dreamy halls, several meter cressets, millimeter blossoms, and colorful walls gazese eyesight of each viewers and shows the talent of its matchless painter.  

 • گنبدنمكي

                                  قشم

            جزيره عجايب هفتگانه خليج فارس

          -گنبدنمكي:

  • سايت نمكدان يكي ديگر ازجاذبه هاي علمي  گردشگري ژئوپارك قشم مي باشدكه درفاصله 100كيلومتري شهرقشم قرار دارد.دراين منطقه بدليل پديده دياپيرسم گنبد نمكي سربرآورده است كه طولاني ترين غارنمكي جهان دراين گنبدقرار دارد.

   

  •  همچنين وجود چشمه هاي نمك وسفيدپوش كردن دره ها و زمين هاي اطراف اين گنبد چشم اندازي رويايي به منطقه داده است. دراين منطقه انواع سنگهاي رسوبي،دگرگوني و آذرين را مي توان يافت كه جهت پژوهشها و تحقيقات كاني شناسي پترولوژي يا سنگ شناسي مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد...

   

  • اين غار به طول 6850متر بزرگترين غارنمكي جهان مي باشد.به دليل انباشتگي ورسوب نمك موجود درآب دريا در گسلهاي عميق تبديل به كوه ها و غارهاي نمكي شده است كه كوه نمكدان درغرب جزيره نيز از اين دسته مي باشد.
 • غارنمکی

  غارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکیغارنمکی
 • مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367