• مسئول هماهنگی

                                               برای هماهنگی تمام برنامه ها

                                               طبیعت گردی

                                            تفریحات دریایی

                                                  عکاسی

                               کمپ وگشت بازدید از جزایر اطراف

                               باشماره های زیر تماس بگیرید:

                                         مسئول هماهنگی

                                              احمد رحیمی

                                            09172063365  

                                            09171683365

                                            07635240025         

                                                                فکس:07635243367 

 • تور يك شب خانه روستايي يك شب هتل

                   ((توريك شب اقامت در خانه روستايي ويك شب هتل ))

   

                                    ***خدمات تور 2شب و 3 روز***

  1- ترانسفررفت وبرگشت

  2- اقامت در خانه روستايي

  3- اقامت در هتل همراه با صبحانه (بدون ناهار و شام )

  4- گشت وبازديداز عجايب هفتگانه

  5- راهنماي محلي

  6- پذيرايي

  7- وسيله نقليه (براي گروه هاي 22،18،12،5  نفره )


                                          ***برنامه تور***

   

  1- درصورتي كه ورود مسافر از فرودگاه قشم باشد...

   

    روزاول : (اقامت در خانه روستايي)

  * استقبال درفرودگاه قشم وانتقال مسافربه محل اقامت(خانه روستايي)

  * اسكان وناهار ،حركت به سمت جاذبه هاي ديدني (( تنگه چاه كوه ،لنج سازي

  و دره تنديس ها )) ، برگشت به سمت محل اقامت و سرو شام

   

    روز دوم : (اقامت در هتل )

  * صبحانه وحركت به سمت (( جنگل حرا،زيستگاه لاكپشتها

    وخرچنگها،جزاير ناز،بازار درگهان )) و اقامت در هتلهاي شهر درگهان يا قشم

   

    روز سوم

  * صبحانه در هتل وبدرقه به سمت فرودگاه قشم

      *** تذكر: ناهار وشام در خانه روستايي به عهده تور ميباشد***

   

   

  2- درصورتي كه ورود مسافراز راه آهن باشد...

   

     روز اول : (اقامت در هتل)

  * استقبال در راه اهن و انتقال مسافر به اسكله بندر 

  * تهيه بيلت شناور و انتقال مسافر به جزيره قشم

  * استقبال در اسكله قشم و انتقال مسافر به محل اقامت

   * گشت مركز خريد درگهان

   

     روز دوم :( اقامت در خانه روستايي)

  * سرو صبحانه ، حركت به سمت جاذبه هاي ديدني (( زيستگاه لاكپشتها وخرچنگ ها،

  جزاير ناز، جنگل حرا )) ، اسكان در خانه روستايي 

  * سرو ناهار ،استراحت و حركت به سمت جاذبه هاي ديدني

  (( تنگه چاه كوه،لنج سازي و دره تنديس ها ))

  * برگشت به سمت خانه روستايي و سرو شام

   

     روز سوم :

  * سرو صبحانه و ترانسفر برگشت به راه آهن

         *** توجه : صبحانه ،ناهار وشام در خانه روستايي بر عهده تور ميباشد ***